ประเภทกิจการ
การดำเนินการทางธุรกิจ และสินค้าที่จัดจำหน่าย
กลุ่มลูกค้า และผลงานของบริษัท
 
ประเภทกิจการ Top
 
ผู้เชี่ยวชาญสินค้าด้านชุดฝึกสำหรับตลาดการศึกษา
 

บริษัท อิมพีเรียลเทคโนโลยี จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมพีเรียล เอ็นยิเนียริ่ง ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2513
มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสินค้าตลาดการศึกษา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  เน้นที่สถาบันการศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทั่วประเทศ  รวมถึงศูนย์ฝึกอบรม ( Training
Center) หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, สถาบันการบินพลเรือน
และบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสินค้ามีคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ( ISO 9001, Worlddidac, etc.)

 

ประสบการณ์การบริการ และสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้ากว่า 35 ปี  สร้างความมั่นใจให้เราสามารถพัฒนาตลาด
การศึกษาในประเทศไทย  โดยเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป็นอย่างดี   พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ
มีทีมงานวิศวกร,   ตัวแทนฝ่ายขาย   และทีมบริการหลังการขายที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการท่านอย่างเต็มที่
ตลอดเวลา

 
ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ด้วยการให้วิทยาการ
ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของประเทศชาติ ตรงกับคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า

"เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทางการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทางสาขาด้านวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ของประเทศ"
 
 
  ชื่อบริษัท :   บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี จำกัด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมพีเรียล เอ็นยิเนียริ่ง
  ก่อตั้งเมื่อ :   17 กุมภาพันธ์ 2513
  ที่อยู่ :   46/166 หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  โทรศัพท์ :   (02) 363-4382-7
  แฟ็กซ์ :   (02) 363-4388
   
  จำนวนพนักงานทั้งหมด :   30 คน
  จำนวนพนักงานขาย :   12 คน
  ทีมงานที่ปรึกษาและนักวิชาการ :   5 คน
  บริการหลังการขาย :   2 คน
 
 
การดำเนินงาน และสินค้าที่จัดจำหน่าย Top
 
1. ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์, การสื่อสาร และ Mechatronics
ครุภัณฑ์การศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสารโทรคมนาคมและโปรแกรม Simulation Software
 
 
  1.1 Fault-Assisted Circuits for Electronics Training
    ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/ตรง
    ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและชั้นสูง (อุตสาหกรรมและการควบคุม)
    ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์ และดิจิตอลซิกแนลโปรเซสเซอร์
    ชุดออกแบบวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 
  1.2 Electrical Power and Control
    ชุดฝึกทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า
    ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
    ชุดฝึก Power System Analysis และ Protection
 
  1.3 Telecommunication
    ชุดทดลองและชุดซิมูเลชั่น ระบบสื่อสารอนาล็อก / ดิจิตอล
    ชุดทดลองระบบโทรศัพท์ / ไมโครเวฟ / สายอากาศ
    ชุดทดลองเรดาห์แบบอนาล็อกและดิจิตอล , Tracking radar , Electronics werefare
 
  1.4 Manufacturing and Mechatronics Technology
    Automation and Robotics
    Fluid Power
    Refrigeration, Air Conditioning and Heating
    Instrumentation and Process Control
 
  1.5 ชุดฝึกทั้งในและต่างประเทศคุณภาพสูง (มาตรฐาน รางวัล Worldidac และ ISO)
    ชุดฝึกดิจิตอล
    ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์
    ชุดฝึกด้านวงจรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
    ชุดฝึกการติดตั้งระบบเตือนภัย/การทดสอบและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 
 
2. เครื่องกล, เครื่องยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม
สินค้าและชุดสาธิต ประเภทเครื่องกลึง และเครื่องกัดแบบ conventional ที่มีให้เลือกหลายขนาดเหมาะสมกับความต้องการ และอุปกรณ์ทดลองด้านวิศวกรรมเครื่องกล และอุตสาหการ และโปรแกรมจำลองการทำงาน
 
 
  CNC Software/Laboratory
  CNC Milling Machines/Lathes Machines
  CAD/CAM
  FMC, FMS, CIM, ROBOT SYSTEMS
  INDUSTRIAL ENGINEERING EDUCATION SOFTWARE
 
 
3. วิทยาศาสตร์
สินค้าและอุปกรณ์การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และทุกแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไปรวมถึงการศึกษาชีวิต โลก และสิ่งแวดล้อม)
 
 
     THERMODYNAMICS
     WAVES AND SOUND
     OPTICS
     ELECTROSTATICS
     ELECTRICITY & MEGNETISM
     FUNDAMENTAL CONSTANT
     ATOMIC NUCLEAR
     MECHANICS
     AUDIO VISUAL
Experiments
Apparatus
Sensor
Meter
Computer Interfaces
Lab Investigation
CD-ROM
Poster
Slides, VDO, Model
 
 
4. การบิน
ระบบการศึกษาการบินที่ประกอบทั้ง Hardware และ Software
 
 
  Civil Aviation Training and Simulation Systems
  Military Aircrew and Maintainer Training Systems
  Naval Operator and Maintainer Training Systems
  Simulation and Training Systems for Land Forces
  Military and Commercial Avionics Test Equipment
  Unmanned Vehicle Control Systems
 
 
5. อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่าง ๆ
สินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลองไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสารโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์
 
 
     OSCILLOSCOPE
     FUNCTION GENERATOR
     FREQUENCY COUNTER
     MULTIMETER
     POWER SUPPLY
     SPECTRUM ANALYZER
pH METER
TEMPERATURE MULTIMETER
HUMIDITY METER
CONDUCTIVITY METER
SENSOR, PROBE
Computer Interface
 
 
6. รับออกแบบและจัดอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ (Laboratory) วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยา-
       ศาสตร์ในทุกๆ แขนงวิชา โดยทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ
 
 
กลุ่มลูกค้า และผลงานของบริษัท Top
 
โครงการของรัฐบาล
 
  1. โครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF)
- โครงการปิโตรเคมี (Petrochemical Project) ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- โครงการอุตสาหกรรมการต่อเรือ (Shipbuilding Project) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-
  การต่อเรือ จ.นครศรีธรรมราช
  2. โครงการเงินกู้ธนาคารโลก (World Bank)
  3. Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
  4. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
 
โครงการของรัฐวิสาหกิจ
 
  1. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)
  2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
  3. กรมแรงงาน
 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 
  1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(โรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 370 แห่ง ทั่วประเทศ)
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทั่วประเทศ)
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทั่วประเทศ)โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี, โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา,โรงเรียน
    เทคโนโลยีสยาม และ อีเทค
  4. สถาบันการบินพลเรือน, โรงเรียนนายร้อย จปร., โรงเรียนนายเรือ(สมุทรปราการ), โรงเรียนนายเรือ
    อากาศ
  5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสุรนารี,     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น ฯลฯ
  6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ลาดกระบัง
  7. ศูนย์ฝึกหัดและพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  8. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( สาธิตจุฬาฯ ),  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร-
    ศาสตร์ (สาธิตเกษตรฯ), ,โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
  9. โรงเรียนเอกชนทั่วไป เช่น โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี,โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา,โรงเรียนเทคโน- 
    โลยีสยาม และ อีเทค
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL